Maatregelen i.v.m. corona virus #update 1 mei

De ontwikkelingen omtrent het Corona-virus volgen elkaar snel op. Tot op heden hebben wij gelukkig geen berichten mogen ontvangen van besmettingen van een van onze leden, of naasten met het COVID19-virus. Uiteraard hopen wij van ganser harte dat dit zo blijft, want hoewel we werk en vrijetijdsbesteding allemaal belangrijk vinden is gezondheid het belangrijkst.

Naar aanleiding van de aangekondigde landelijke versoepelingen door de overheid is het op dit moment nog niet toegestaan om binnensporten uit te oefenen. Kijkend naar het balcontact binnen onze sport en alle risico’s die wij niet kunnen wegnemen, zien wij geen mogelijkheid om binnen deze versoepelingen een verantwoorde manier van trainen aan te bieden aan onze jeugdleden. Na uitgebreid intern overleg hebben wij, als bestuur, besloten de resterende trainingen, in het seizoen 2019/2020, te stoppen.  Dit besluit blijft ook van kracht als er verdere versoepelingen in maatregelen volgen. 

De Technische Commissie is, zoals in ons vorige bericht is aangegeven, al volop bezig met de teamindeling voor het nieuwe seizoen 2020/2021. Zij zullen zo spoedig mogelijk de nieuwe teamindeling in een mail aan alle leden kenbaar maken.

De eerste trainingen voor het nieuwe seizoen zullen vooralsnog starten op 27 augustus aanstaande. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de dan nog geldende beperkingen. Hierover zullen wij jullie tijdig berichten.

Het bestuur van de ORV heeft op 17 april haar besluit kenbaar gemaakt. De competitie 2019/2020 zal niet worden uitgespeeld, er zullen geen kampioenen zijn en er worden geen degradaties en/of promoties toegepast. Tevens zal het jaarlijkse beach-toernooi van de ORV, ter afsluiting van het lopende seizoen, geen doorgang vinden. Het bestuur van de ORV zal binnenkort met een voorstel komen voor de start van het nieuwe seizoen 2020/2021.

Zoals eerder aangegeven hebben we besloten het innen van de competitiegelden voor het 2e kwartaal uit te stellen van april naar juni. Mede door het seizoen nu te beëindigen hebben we een besluit kunnen nemen over de contributie. Omdat de competitiegelden afgedragen moeten worden naar de Nevobo, zien wij helaas geen andere mogelijkheid deze wel zoals gebruikelijk te innen. Dit zal met het innen van het tweede kwartaal in juni gebeuren. Tevens zullen dan ook de extra trainingen voor de heren geïnd worden.

Daarnaast zijn wij van mening dat het niet terecht zou zijn de contributiegelden voor het tweede kwartaal bij onze leden te innen. De redenen hiervoor zijn dat de leden geen training aangeboden hebben gekregen en er geen financiële verplichtingen zijn voor de niet genoten trainingen. Daarom hebben wij besloten de contributiegelden voor het tweede kwartaal niet te innen.

Omdat wij verwachten op 27 augustus weer te kunnen starten met het nieuwe seizoen zal het innen van de contributie- en competitiegelden van het derde en  vierde kwartaal zoals gebruikelijk plaatsvinden.

Helaas betekend dit bericht zoals eerder benoemd het einde van dit seizoen. We willen dit seizoen echter niet zo maar laten eindigen. We zijn achter de schermen bezig om een alternatieve afsluiting op te zetten op een manier die nog wel mogelijk is, hierover volgt snel meer informatie!!

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen we jullie per mail en onze website op de hoogte. Houdt daarom deze kanalen goed in de gaten!

p.s. we hebben meerdere berichten ontvangen dat mails in de ongewenste (spam) map terecht komen. Dus houdt ook deze map goed in de gaten.