Financiële informatie

Wat zijn de kosten?

De contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 zijn als volgt:

Training

Senioren vanaf 18 jaar NeVoBo € 66,00 per kwartaal
Junioren 12 t/m 17 jaar NeVoBo € 62,00 per kwartaal
Mini’s tot 12 jaar NeVoBo € 54,00 per kwartaal
Recreanten ORV € 53,00 per kwartaal

Competitie (kosten spelerskaart)

Senioren NeVoBo* € 64,00 per half jaar
Junioren NeVoBo* € 50,00 per half jaar
Mini’s NeVoBo* € 16,00 per half jaar
Recreanten ORV * € 18,00 per half jaar

* De Nevobo en ORV contributie is verschuldigd voor het gehele seizoen dus ook bij tussentijdse opzegging en wordt geïnd in kwartaal 3 en 1.

Extra-training

ROWI biedt leden de mogelijkheid om extra te trainen. De kosten voor deze extra trainingen worden per jaar berekend en naar de leden gecommuniceerd.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk (per e-mail) bij de ledenadministratie gebeuren en kan alleen per kwartaal. De opzegging moet voor het einde van het lopende kwartaal  binnen zijn (dus vóór 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober).

Even uit de running?

Bij langdurige blessures (langer dan drie maanden), zwangerschap of een andere reden waardoor er niet gevolleybald kan worden, dien je dit zelf schriftelijk (per e-mail) door te geven aan de ledenadministratie. In dit geval wordt de contributie vanaf het volgende kwartaal stopgezet!

Ben je herstelt en wil je weer beginnen met volleyballen dan dien je dit opnieuw zelf schriftelijk (per e-mail ) door te geven aan de ledenadministratie, de contributie word dan vanaf het volgende kwartaal weer geïncasseerd.

Afmeldingen die achteraf worden gemeld worden niet in de behandeling genomen en de contributie wordt niet terug betaald!

Vragen en/of opmerkingen? Stuur gerust een e-mail via onze contact pagina.

Geef een reactie