Bestuur & Commissies

Bestuur

Voorzitter VACANT
Secretaris Emily de Vogel
Penningmeester Johan van Putten
Bestuursleden Krista Jochems, Petra de Vogel, Katja Visser, Annemarie Slabbekoorn
Bestuursondersteunende commissie (BOC) Kim van den Bosch

Technische commissie

Voorzitter Debbie van Elewout
Commissieleden Henk Vermunt, Arie van Meer, Sandra van Putten, Leo Frijters, Matthijs Vermunt, Maaike Braaksma

Activiteiten commissie 

Commissieleden Geerte van Praat, Kim van den Bosch, Chantal Hendrickx, Cora van de Ven, Elise van Peer, Linda Kuijstermans                                                         

Overig

Ledenadministratie Annemarie Slabbekoorn
Wedstrijdsecretariaat Krista Jochems (Nevobo), Henk Vermunt (ORV)
Coördinator CMV Kim van den Bosch
Sponsoring VACANT
Website Roland Jochems, Krista Jochems, Linda Kuijstermans
Facebook / Instagram Alfred Klep, Linda Kuijstermans