ALV 9 juli 2020

De uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2020 is door het bestuur uitgeschreven op 9 juli 2020, aanvang 20:00 in het Turfschip.

Het bericht met uitnodiging en bijbehorende stukken ter voorbereiding op deze bijzondere ledenvergadering zijn via de mail aan alle leden verstuurd. Let op, deze kan vanwege problemen met de mailbox van de provider in de SPAMbox van je mailclient terecht zijn gekomen.

Tevens willen wij u vragen in verband met de te nemen voorzorgsmaatregelen in verband met het COVID-19 virus, u per email voor 2 juli aanstaande aan- of af te melden voor deze vergadering.


Rowi’s From Home Quiz!

Beste Rowi-leden, zoals aangekondigd willen wij jullie van harte uitnodigen om deel te nemen aan de online ROWI’S FROME HOME QUIZ!
De quiz zal plaatsvinden op vrijdag avond 12 juni vanaf 19:30 uur.
Hoe gaat het in zijn werk? Ieder Rowi-lid, ouder en/of verzorger ontvangt een mail met alle informatie. Heb je een vraag? De quiz commissie is te bereiken via hun eigen mail adres, die in de informatie mail te vinden is.
Wij hopen op een groot aantal deelnemers/team en natuurlijk doen wij ons best om er een gezellige avond van te maken. We zien jullie uitnodigingen graag tegemoet! Met vriendelijke groet, Organisatie Rowi’s From Home Quiz.


Maatregelen i.v.m. corona virus #update 1 mei

De ontwikkelingen omtrent het Corona-virus volgen elkaar snel op. Tot op heden hebben wij gelukkig geen berichten mogen ontvangen van besmettingen van een van onze leden, of naasten met het COVID19-virus. Uiteraard hopen wij van ganser harte dat dit zo blijft, want hoewel we werk en vrijetijdsbesteding allemaal belangrijk vinden is gezondheid het belangrijkst.

Naar aanleiding van de aangekondigde landelijke versoepelingen door de overheid is het op dit moment nog niet toegestaan om binnensporten uit te oefenen. Kijkend naar het balcontact binnen onze sport en alle risico’s die wij niet kunnen wegnemen, zien wij geen mogelijkheid om binnen deze versoepelingen een verantwoorde manier van trainen aan te bieden aan onze jeugdleden. Na uitgebreid intern overleg hebben wij, als bestuur, besloten de resterende trainingen, in het seizoen 2019/2020, te stoppen.  Dit besluit blijft ook van kracht als er verdere versoepelingen in maatregelen volgen. 

De Technische Commissie is, zoals in ons vorige bericht is aangegeven, al volop bezig met de teamindeling voor het nieuwe seizoen 2020/2021. Zij zullen zo spoedig mogelijk de nieuwe teamindeling in een mail aan alle leden kenbaar maken.

De eerste trainingen voor het nieuwe seizoen zullen vooralsnog starten op 27 augustus aanstaande. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de dan nog geldende beperkingen. Hierover zullen wij jullie tijdig berichten.

Het bestuur van de ORV heeft op 17 april haar besluit kenbaar gemaakt. De competitie 2019/2020 zal niet worden uitgespeeld, er zullen geen kampioenen zijn en er worden geen degradaties en/of promoties toegepast. Tevens zal het jaarlijkse beach-toernooi van de ORV, ter afsluiting van het lopende seizoen, geen doorgang vinden. Het bestuur van de ORV zal binnenkort met een voorstel komen voor de start van het nieuwe seizoen 2020/2021.

Zoals eerder aangegeven hebben we besloten het innen van de competitiegelden voor het 2e kwartaal uit te stellen van april naar juni. Mede door het seizoen nu te beëindigen hebben we een besluit kunnen nemen over de contributie. Omdat de competitiegelden afgedragen moeten worden naar de Nevobo, zien wij helaas geen andere mogelijkheid deze wel zoals gebruikelijk te innen. Dit zal met het innen van het tweede kwartaal in juni gebeuren. Tevens zullen dan ook de extra trainingen voor de heren geïnd worden.

Daarnaast zijn wij van mening dat het niet terecht zou zijn de contributiegelden voor het tweede kwartaal bij onze leden te innen. De redenen hiervoor zijn dat de leden geen training aangeboden hebben gekregen en er geen financiële verplichtingen zijn voor de niet genoten trainingen. Daarom hebben wij besloten de contributiegelden voor het tweede kwartaal niet te innen.

Omdat wij verwachten op 27 augustus weer te kunnen starten met het nieuwe seizoen zal het innen van de contributie- en competitiegelden van het derde en  vierde kwartaal zoals gebruikelijk plaatsvinden.

Helaas betekend dit bericht zoals eerder benoemd het einde van dit seizoen. We willen dit seizoen echter niet zo maar laten eindigen. We zijn achter de schermen bezig om een alternatieve afsluiting op te zetten op een manier die nog wel mogelijk is, hierover volgt snel meer informatie!!

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen we jullie per mail en onze website op de hoogte. Houdt daarom deze kanalen goed in de gaten!

p.s. we hebben meerdere berichten ontvangen dat mails in de ongewenste (spam) map terecht komen. Dus houdt ook deze map goed in de gaten.


Maatregelen i.v.m. corona virus #update 10 april

Nu helaas duidelijk is geworden dat alle competities zijn gestopt, is voor de Nevobo-competitie een besluit genomen over de eindstand. Voor Rowi betekend dit dat geen enkel team promoveert of degradeert. Uitgebreide uitleg over het besluit van de Nevobo vind u via: https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/31/promotie-degradatie-richting-seizoen-2020-2021

Het bestuur van de ORV neemt over haar competitie op 18 april een besluit. Op het moment dat ook over deze competitie duidelijkheid komt, zullen wij dit kenbaar maken.

Voor wat betreft de trainingen zal het bestuur na 21 april een besluit nemen. Dit is afhankelijk van de landelijke maatregelen die al dan niet na 28 april gehandhaafd blijven.

Daarnaast hebben we besloten het innen van de contributie- en competitiegelden voor het 2e kwartaal uit te stellen van april naar juni. We verwachten voor juni meer duidelijkheid te hebben over het hervatten van de trainingen, zoals hierboven aangegeven. Zodra hier meer duidelijkheid over is nemen we een beslissing over eventuele compensatie in contributiegeld. Omdat de competitiegelden afgedragen moeten worden naar de Nevobo, zien wij helaas geen andere mogelijkheid deze wel zoals gebruikelijk te innen. Dit zal met het innen van het tweede kwartaal in juni gebeuren. 

Onze Technische Commissie (TC) is volop bezig met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen. Na de ontvangen inventarisatieformulieren, die tot 28 maart ingestuurd konden worden is de TC hard aan het werk zo snel mogelijk met een nieuwe teamindeling te komen. Mocht je nog opmerkingen of vragen hebben over de teamindeling willen we je vragen deze voor 15 april aanstaande per email te richten aan tc@rowi-volley.nl.

Door de huidige omstandigheden ziet de activiteiten commissie geen mogelijkheid ons jeugdkamp op een verantwoorde manier voor te bereiden. Dit betekent dat het kamp dit jaar niet door zal gaan.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen we jullie per mail en onze website op de hoogte. Houdt daarom deze kanalen goed in de gaten!


Maatregelen i.v.m. corona virus # update 24 maart

Naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart zijn nieuwe en strengere regels door onze regering uitgevaardigd. Een ervan is dat evenementen en samenkomsten ongeacht de grootte van deze tot 1 juni niet toe te staan.

Op woensdag 18 maart maakte de volleybalbond Nevobo al bekend alle competities van Topdivisie en lager te beëindigen. Na uitvoerig contact met de Eredivisieverenigingen is nu ook besloten de allerhoogste divisie te stoppen. Ook de finale van het Volleybaldirect Open (NOJK) en de halve finales en finales van de regiobekers worden niet meer gespeeld.

Dit betekent dat ook alle reeds geplande CMV-/recreantentoernooien etc. die nu nog in de periode ná 6 april ingepland zijn ook uit het programma van de Nevobo gehaald zullen worden.

Daarnaast heeft bestuur van ORV Breda tot haar spijt het besluit moeten nemen, om net als de Nevobo, de ORV Breda competitie te moeten stilleggen. Dit betekent dat er dit seizoen geen ORV-competitie meer gespeeld gaat worden. De gevolgen hiervan, ook voor het komende ORV-seizoen worden in de bestuursvergadering van 15 april besproken en daarna met de leden worden gecommuniceerd.

Al met al een heel ander sportief einde van dit seizoen dan iedereen gewenst en verwacht heeft.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur ROWI


Maatregelen i.v.m. corona virus #update 18 maart

De ontwikkelingen omtrent het Corona-virus volgen elkaar snel op. Afgelopen maandag is aangegeven dat het waarschijnlijk is dat we er voorlopig nog niet zijn. Dit is direct van invloed op ons maatschappelijk functioneren, en als (bescheiden) onderdeel daarvan de competities, die door onze teams worden gespeeld.  

De Nevobo heeft ondertussen ook de conclusie getrokken dat de huidige zaalcompetities van de Topdivisie en lager niet meer uitgespeeld zullen worden. Kijk voor meer informatie op onderstaande link: https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/18/competities-topdivisie-en-lager-gestopt

Vanaf het moment dat er weer gesport kan worden in Nederland, zal de Nevobo trachten toernooien te organiseren om het zaalseizoen op een mooie manier af te sluiten.

Dit betekent in ieder geval ook dat de CMV-toernooien die nu nog in de periode ná 6 april gepland staan vooralsnog blijven staan. Voor die toernooien waar dit in competitieverband was, vervalt het competitie-aspect en worden dit ‘losse’ toernooien.

We begrijpen dat al deze informatie mogelijk meer vragen oproept, maar wij vonden deze informatie dermate belangrijk dit toch met jullie te delen.

Wat verder de gevolgen voor rechten op wedstrijdklasse van onze verschillende teams zullen zijn is ook nog niet bekend, evenals eventuele gevolgen voor de ORV-competitie.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen we alle leden per mail en onze website op de hoogte. Houdt daarom deze kanalen goed in de gaten!!

Met sportieve groet,
Bestuur Volleybal Vereniging Rowi


Maatregelen i.v.m. corona virus #update 15 maart

In het verlengde van de maatregelen die zondag 15 maart zijn afgekondigd door het kabinet en de veiligheidsinstanties, verlengen wij als vereniging de afgelasting van alle volleybalwedstrijden, trainingen en activiteiten t/m in ieder geval 6 april.

Door deze maatregelen zijn we genoodzaakt om ons eindfeest, gepland op 4 april, te annuleren. Op een later moment bekijken we of er een nieuwe datum voor deze activiteiten gepland kan worden.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen we alle leden per mail en via onze website op de hoogte.

Met sportieve groet,
Bestuur Volleybal Vereniging Rowi


Maatregelen i.v.m. corona virus #update 12 maart

In verband met het coronavirus en de maatregelen die het kabinet vanmiddag bekend heeft gemaakt worden alle volleybalwedstrijden en trainingen t/m dinsdag 31 maart afgelast.

Dit geldt voor zowel de NeVoBo als ORV teams. Wij volgen hiermee als vereniging het advies van het NOC*NSF, landelijke en lokale instanties op.

Het kabinet raadt daarnaast aan om ook sociale evenementen, met meer dan 100 personen, af te gelasten. Helaas hebben we daarom besloten dat het jaarlijkse bedrijventoernooi, gepland op zaterdag 21 maart, wordt uitgesteld. Alle deelnemende teams worden per mail op de hoogte gebracht over deze maatregel en de gevolgen hiervan.

Wat de gevolgen zijn voor de overig geplande activiteiten (b.v. Eindfeest en jeugdkamp) is op dit moment nog onduidelijk.

Wij staan in nauw contact met de NeVoBo en de ORV over het verdere verloop van de competities.

Zoals wij in eerder berichtgeving aangaven staan wij volledig achter alle maatregelen/adviezen die door het kabinet, landelijke en lokale instanties worden gecommuniceerd. Wij hopen op begrip van alle leden.

Bij ontwikkelingen vanuit instanties, de NeVoBo of de ORV brengen we jullie via de mail en onze website op de hoogte. Houdt deze kanalen dus goed in de gaten!

Met sportieve groet,
Bestuur Volleybal Vereniging Rowi


Maatregelen i.v.m. corona virus #update 11 maart

Gezien de recentelijke ontwikkelingen in Noord-Brabant hebben we vanuit het bestuur besloten om alle geplande activiteiten binnen onze vereniging t/m maandag 16 maart niet door te laten gaan.

Alle trainingen en wedstrijden t/m maandag en de ALV van vanavond zijn hierdoor afgelast. Dit geldt zowel voor de NeVoBo als recreanten teams. 

Er zijn voor zover bij ons bekend GEEN personen binnen onze vereniging besmet met het virus. Dit willen we graag zo houden, vandaar deze beslissing. We vragen hiervoor jullie begrip.

Wij volgen het advies van landelijke en lokale instanties. Daarnaast hebben we nauw contact met de NeVoBo. Zij communiceren op dit moment:
‘In verband met het corona virus worden alle wedstrijden met teams uit Noord-Brabant in ieder geval t/m maandag 16 maart afgelast. De NeVoBo volgt met deze maatregel het advies dat sportkoepel NOC*NSF 11 maart heeft afgegeven.’ (bron: www.nevobo.nl)

Over trainingen, wedstrijden en activiteiten die na 16 maart plaats vinden volgt later bericht. Informatie en updates worden vanaf nu via onze website verspreid. Deze informatie is leidend, houdt onze pagina dus goed in de gaten!

Met sportieve groet,
Bestuur Volleybal Vereniging Rowi


MEISJES A en JONGENS C

Namens het bestuur en de leden van ROWI gefeliciteerd.

Een mooie prestatie

Op naar de 2de helft van het seizoen.