Voorzitter m/v

Rowianen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden,

Graag vragen wij jullie aandacht voor de vacature Voorzitter van onze vereniging. Henk vermunt heeft in de Algemene Ledenvergadering 2020, aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen als voorzitter van ROWI. 

Ken jij iemand die past in het via de mail verspreidde functieprofiel, of ben jij dit zelf, dan zijn wij op zoek naar jou!

Kandidaten kunnen zich via een mail aan de secretaris aanmelden.

Help jij mee om onze nieuwe voorzitter te vinden?

Het bestuur van ROWI