ALV 9 juli 2020

De uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2020 is door het bestuur uitgeschreven op 9 juli 2020, aanvang 20:00 in het Turfschip.

Het bericht met uitnodiging en bijbehorende stukken ter voorbereiding op deze bijzondere ledenvergadering zijn via de mail aan alle leden verstuurd. Let op, deze kan vanwege problemen met de mailbox van de provider in de SPAMbox van je mailclient terecht zijn gekomen.

Tevens willen wij u vragen in verband met de te nemen voorzorgsmaatregelen in verband met het COVID-19 virus, u per email voor 2 juli aanstaande aan- of af te melden voor deze vergadering.